Practeos, wat is dat?

Practeos is een samenwerkend webplatform dat u helpt  de managementprocessen van het bedrijf te leiden, de actieplannen methodisch te beheren en uw prestaties op het gebied van QHSE, HR en onderhoud te verbeteren.

Elke actor van uw bedrijf kan op zijn persoonlijke profiel inloggen om toegang te krijgen tot de informatie die hem aanbelangt, en de nodige actie ondernemen volgens zijn functie en verantwoordelijkheden. Practeos vergemakkelijkt de samenwerking en de communicatie in het bedrijf door de medewerkers op natuurlijke wijze bij de zaken te betrekken.

Practeos is een service op maat. Uw bedrijf, uw demarches en uw werknemers zijn op het platform vertegenwoordigd, zodat de vaststellingen en acties altijd in een context worden geplaatst. Met het platform kunt u de informatie vanop het terrein doorgeven en de documenten en procedures verspreiden, terwijl de traceerbaarheid wordt verzekerd.

Met Practeos wint u tijd! Met het platform kunt u het codeerwerk verminderen dat gepaard gaat met de demarches van continue verbetering, de analyse en de reporting vergemakkelijken en de papierstroom verkleinen.

Practeos kan worden gebruikt om het coderen van de verslagen van terreinbezoeken te vergemakkelijken. Met de mobiele applicatie Practeos kunt u  de informatie immesr rechtstreeks op het terrein, op de werkplaats of op de werf verzamelen.

De risico’s en problemen die op het terrein worden vastgesteld, worden automatisch en in real time gesynchroniseerd op het platform Practeos. Ze kunnen dan  onmiddellijk worden aangepakt door de verantwoordelijken. Vervolgens kunt u met het platform Practeos de verslagen automatisch genereren, het beheer en de follow-up van de risico’s en acties doen en de situatie in real time laten analyseren.

Deze applicatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een preventie-adviseur om de risico-analyse uit te voeren in het kader van de systematische bezoeken aan de werkplaatsen, of door een werfleider om zijn veiligheidscontrolelijst af te vinken. U kunt er zeer gemakkelijk de opgespoorde risico’s en voorgestelde acties mee coderen. Elk risico wordt gelokaliseerd en in een categorie ingedeeld, waardoor u vervolgens alle risico’s kunt beheren en er een lijst kunt van maken om het werk gemakkelijker te organiseren en te plannen (Maak een lijst van alle gedetecteerde brandrisico’s in gebouw A, waarvan de notering hoger is dan 200…)

Deze demarche van informatieverzameling op het terrein zal uiteraard ook doeltreffend zijn voor demarches in verband met de kwaliteit, de industriële veiligheid of het onderhoud!

Met Practeos beheert u het hele proces vanaf de oorsprong (een inspectieronde, een waarneming, …) tot het nemen van nuttige acties, de follow-up en de evolutie daarvan. Alle acties die voortvloeien uit de processen inzake kwaliteit, gezondheid  & veiligheid, milieu, onderhoud en human resources worden beheerd in één enkele, homogene en voor iedereen toegankelijke omgeving.

« Dankzij Practeos verloopt de follow-up en de consolidatie van onze acties inzake veiligheid van een leien dakje. Vanuit welk punt u zich ook toegang verschaft tot het systeem (comité CPPT, actieplannen van comités, gedragsaudits, terreinaudits, inspectierondes, …), de informatie is voor iedereen in het bedrijf in real time beschikbaar. »

 

Preventieadviseur
Aperam Châtelet

Het beheer van de demarches en actieplannen

U bent op zoek naar een oplossing om al uw demarches en actieplannen dagelijks en op het terrein te beheren? Practeos is de oplossing waarop u zat te wachten!

U hoeft geen verschillende Excelbestanden meer te openen om te weten wat u te doen staat. U hoeft mensen niet meer aan te sporen om deze Excelbestanden op-to-date te houden.

Practeos dekt alle informatienoden op het terrein, het is een globaal antwoord. De informatie is altijd toegankelijk, altijd up-to-date, en de samenwerking verloopt gaandeweg natuurlijker en doeltreffender.

Een transversaal platform voor het hele bedrijf

Practeos centraliseert de informatie in verband met de processen van continue verbetering. Met het platform kunt u de demarches die gekoppeld zijn aan de processen rond kwaliteit (ISO 9001), gezondheid & veiligheid (OHSAS 18001), milieu (ISO 14001), human resources en onderhoud (TPM™) in één enkele homogene omgeving beheren.

Het platform Practeos valt gemakkelijk en natuurlijk te integreren in de informatica-omgeving van uw bedrijf en vult de functionaliteiten aan die door de klassiekere informatiesystemen worden voorgesteld (ERP, GMAO, HR- of boekhoudoplossingen).

Practeos kan worden verbonden en kan interageren met de andere systemen van het bedrijf om het aantal codeertaken te verminderen, het beheer van de gegevens van het bedrijf te vereenvoudigen en de processen te vergemakkelijken. Het platform Practeos wordt bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan het systeem voor het beheer van de human resources van het bedrijf om de lijst van werknemers te verkrijgen en up-to-date te houden. Het platform kan ook via een interface worden gekoppeld aan het GMAO-platform van het bedrijf om het verband met de onderhoudsbehoeften te leggen.