Onderhoud

Onderhoud

Het platform Practeos stelt een geheel van tools voor om de demarches inzake onderhoud te ondersteunen.

Met Practeos kunt u de follow-up van anomalieën en acties uitvoeren die te maken hebben met onderhoud, de demarches inzake de jacht op verliezen ondersteunen en het  autonome onderhoud versterken, overeenkomstig de principes van TPM™. Omdat operatoren steeds autonomer worden bij de oplossing van de problemen kan het onderhoudspersoneel werken aan een onderhoud met grote toegevoegde waarde (preventief, voorspellend).

Met het platform kunt u  een aanvulling vormen op een klassieke GMAO-tool, terwijl u onderling verbonden bent. Zo kan elke anomalie waarvan bepaald is dat ze betrekking heeft op het onderhoud, automatisch het overeenstemmende ticket aanmaken in de GMAO-tool en automatisch worden afgesloten wanneer het overeenstemmende ticket is afgesloten in de GMAO.

Wij kunnen ook bijkomende processen en tools op maat ontwikkelen om uw demarches te ondersteunen.