Human resources

De operationele follow-up van de human-resourcesprocessen

Practeos  stelt de human-resourcesinformatie ter beschikking die nuttig is op het terrein. Het profiel van de gebruikers kan de informatie bevatten over zijn beroepsverleden, zijn studies, zijn opleidingen, zijn vergunningen en machtigingen (machinevergunningen, brugvergunningen, brandvergunningen, BA4 en BA5 elektriciteit, …). Een onderhoudsoperator kan deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om een arbeider te vinden die gemachtigd is om de brug die hij moet herstellen, te verplaatsen.

Dit soort informatie is ook nuttig tijdens audits, om aan te tonen dat een arbeider wel degelijk over de vergunningen en machtigingen beschikt die nodig zijn voor zijn activiteit, dat hij de onontbeerlijke opleidingen heeft gevolgd en dat wat hij tijdens deze opleidingen heeft geleerd, nuttig is. Deze informatie is altijd en overal toegankelijk en daarbij worden de geheimhoudingsregels nageleefd. De verantwoordelijke kan de vragen van de auditeur onmiddellijk beantwoorden zonder dossiers te moeten raadplegen die misschien moeilijker toegankelijk zijn.

Met Practeos kunt u ook de volgende human-resourcesprocessen beheren:

  • Het onthaalproces: de onthaalfiche, de lijst van te ontvangen mensen, het gesprek halverwege, de follow-up
  • De ziekte-aangiften: de automatische kennisgevingen, de follow-up van het certificaat, de verklaring van terugkeer naar het werk
  • De individuele gesprekken(IOG = Individueel Ontwikkelingsgesprek): de tevredenheid van de medewerker, de knowhow, de engagementen (doelstellingen), de gewenste evolutie
  • De PDR-gesprekken(Performance and Development Review): de ontwikkeling (tevredenheid, irritaties, acties), de evaluatie, de doelstellingen, de competenties, het interne cv
  • De processen van vragen en follow-up van de opleidingen. Deze processen zijn onontbeerlijk om het menselijk kapitaal zo efficiënt mogelijk te houden. De medewerker kan op die manier zijn opleidingsbehoeften uiten, bijvoorbeeld tijdens het individuele ontwikkelingsgesprek. Dit proces kan worden geleid tot de evaluatie van de opgedane competenties, dat is fundamenteel.

Wij kunnen ook bijkomende of aanvullende processen en tools op maat ontwikkelen om uw demarches te ondersteunen.