De informatie beheren

Een goed informatiebeheer is het voornaamste ingrediënt van de doeltreffendheid van uw bedrijf en zijn management. Practeos is een informatiesysteem waarmee u de informatie in verband met de processen van continue verbetering automatisch kunt centraliseren en te gelde maken; Practeos zorgt voor de traceerbaarheid van alles wat er in uw bedrijf gebeurt.

Met het platform kan iedereen de informatie die hem of haar aanbelangt, coderen en is ze voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt één enkele keer gecodeerd, op de juiste plaats, en vervolgens aangevuld door de andere actoren van het proces. Op die manier vermindert Practeos nutteloos administratief werk (opnieuw coderen, organiseren en opzoeken van informatie, melden van informatie), waardoor u uw tijd en energie kunt steken in werk dat écht een toegevoegde waarde heeft.

Discussies in de wandelgangen, geruchten, werken in silo… de informatie komt niet altijd op haar bestemming aan. Met Practeos kunt u de informatie centraliseren, doorgeven en verspreiden aan de juiste mensen, afhankelijk van hun functie, vestiging en verantwoordelijkheden. Iedereen kan het werk van de anderen van commentaar voorzien en aanvullen.

Info_NL
De informatie van het terrein doorgeven           De documenten en procedures verspreiden

« Practeos is een webplatform dat toegankelijk is vanaf om het even welke computer van het bedrijf, de informatie is altijd beschikbaar, altijd up-to-date.

De samenwerking verloopt gaandeweg natuurlijker en doeltreffender! »