De demarches beheren

Practeos® stelt een geheel van tools en processen voor die de demarches van uw bedrijf inzake kwaliteitgezondheidveiligheidmilieu, HR en onderhoud van het management dagelijks en op het terrein ondersteunen.

De processen worden geconfigureerd om de managementdemarches van uw bedrijf te respecteren en te versterken. Het platform versterkt de begrippen verantwoordelijkheid, validering, informatie en geheimhouding die in uw bedrijf gelden.

Het platform is ontworpen om de dynamiek in te voeren die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van uw managementdemarches. De belangrijke gebeurtenissen worden gemeld, de taken, de status en prioriteiten ervan zijn duidelijk zichtbaar, de problematieken en acties worden gemakkelijk opgevolgd.

Onderstaand schema illustreert een voorbeeld van processen:

 1. Een medewerker komt een probleem op het spoor, bijvoorbeeld tijdens een audit (risico, anomalie, non-conformiteit…)
 2. De verantwoordelijken worden automatisch op de hoogte gebracht (afhankelijk van het soort probleem, de vestiging, de hiërarchie)
 3. Eén van de verantwoordelijken doet het nodige en maakt een reeks acties aan om het probleem recht te zetten
 4. Deze acties worden gedispatcht en de verantwoordelijken worden op de hoogte gebracht
 5. Zodra de acties uitgevoerd zijn (en de valideringen en verificaties achter de rug zijn), kan het risico worden afgesloten

Process_NL

Deze processen en tools zijn gebaseerd op de principes van continue verbetering,  TPM™- en ISO 9001-ISO 14001- en OHSAS 18001-specificaties. Hier ziet u enkele voorbeelden van processen die in het platform beschikbaar zijn:

 • De organisatie van de comités, werkgroepen en vergaderingen
 • Het beheer van rondes en audits
 • De follow-up en het beheer van de actieplannen
 • De follow-up en de traceerbaarheid van de non-conformiteiten en klachten van klanten
 • De follow-up en de traceerbaarheid van anomalieën en suggesties voor verbetering
 • De follow-up en de traceerbaarheid van risicogedrag en -situaties
 • Het dynamisch beheer van de risico’s
 • De verspreiding van de procedures en documenten
 • De jacht op verliezen en het autonome onderhoud
 • De ziekte-aangifte en het onthaal van een persoon op zijn post
 • Het beheer van de individuele gesprekken en de aanvragen voor opleidingen

Wij kunnen uw processen ook op maat ontwikkelen!