De risico’s tot een minimum herleiden

Elk incident is het logische gevolg van een aaneenschakeling van oorzaken, van “onbeduidende zaken”. Practeos® helpt u het aantal van die kleine “onbeduidende feiten” sterk te verminderen en dringt het aantal ernstige incidenten en ongevallen terug. Elk incident kan immers ernstige gevolgen hebben voor de medewerkers, het bedrijf of het milieu. Het is de taak van elke manager om voortdurend aandacht te hebben voor de verschillende risico’s.

Practeos® helpt de verschillende managers om de preventie te versterken, of dat nu op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu of onderhoud is. Door de opsporing, centralisatie en stipte behandeling van de non-conformiteiten, anomalieën, vaststellingen en de bijbehorende acties zal het aantal incidenten in het bedrijf kunnen worden verminderd. Deze trend is nu transversaal in het bedrijf, zoals wordt bevestigd door het verschijnen van het begrip beheer van de risico’s in de editie 2015 van bepaalde normen, zoals norm ISO 9001:2015.

Risk_NL

Practeos® stelt eveneens verscheidene processen voor die gebaseerd zijn op het principe van het dynamische beheer van de risico’s. Zo is het met de fiche bijvoorbeeld mogelijk het risico te beschrijven, er een cijfer aan te geven en het in een klasse in te delen. Uit deze fiche kan dan het geheel van de acties voortvloeien die nodig zijn voor de behandeling van dit risico.

Practeos® verkleint ook het menselijke risico door de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de doorgegeven informatie te verbeteren, en vooral door het risico op een vergetelheid aanzienlijk te verkleinen.

De capaciteiten op het gebied van traceerbaarheid en historiek van de informatie van Practeos® kunnen uiterst nuttig zijn na incidenten of ongevallen. Op het platform is informatie zeer snel terug te vinden om aan te tonen dat het risico geïdentificeerd, correct geëvalueerd en aangepakt is. Deze informatie zal cruciaal zijn bij de analyse van het incident. Dankzij de traceerbaarheid die door het platform wordt geboden kan het bedrijf optimaal gebruik maken van de analyse van het incident en de feedback over de ervaringen om de procedures te wijzigen en het toekomstige risico te verkleinen.