Tijd besparen

Door de informatie te organiseren en dagelijks de handen in elkaar te slaan kunnen de werknemers van een bedrijf doeltreffender samenwerken. Helaas groeit de hoeveelheid informatie die nodig is voor de goede werking van een bedrijf, voortdurend aan en is deze informatie vaak gedecentraliseerd, bijvoorbeeld in een heleboel Excel-, Word- of PDF-bestanden die verspreid zijn in een eindeloze hiërarchie van repertoria.

Met Practeos® vermindert u veelvuldig coderen en hebt u een pak minder papierwerk. De informatie wordt in één keer op de juiste plaats gecodeerd en is altijd en overal toegankelijk. U hoeft niet meer diep in mappen of servers te gaan graven om informatie te vinden. U hoeft geen Excelbestanden meer up-to-date te houden om de acties, de non-conformiteiten of de risico’s te beheren.

Practeos® vergemakkelijkt ook de informatie-uitwisseling en de communicatie. Met het platform hoeft u veel minder naar medewerkers te bellen of te mailen om hen te zeggen wat ze moeten doen. Iedereen wordt door Practeos® geïnterpelleerd en vindt op het platform wat er van hem of haar verwacht wordt om het proces vooruit te doen gaan (Mijn taken, de taken van mijn team, mijn groepen, mijn engagementen, …). Iedereen draagt zijn steentje bij en vult de bestaande informatie aan.

Practeos® verstrekt eveneens analyse- en reportingtools waarmee u tijd bespaart.Met het platform kunt u immers om het even welk soort onderzoek uitvoeren, het in grafische vorm visualiseren en het resultaat ervan exporteren in de vorm van een Excelbestand of een verslag. Op die manier spaart de manager heel wat tijd uit en is hij er zeker van dat de actuele gegevens in real time geanalyseerd worden.

Report_NL

Met Practeos® kunt u de criteria van continue verbetering in real time op het scherm laten verschijnen met behulp van tools om zoekbewerkingen te doen, grafieken aan te maken en verslagen op te stellen. Met deze reportingtools kunt u snel de trends verifiëren om een goed zicht te behouden op alle actieplannen inzake gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit. Met deze verslagen kunt u de dynamiek van het bedrijf begrijpen, en ze zijn ook zeer nuttig tijdens interne of externe audits.

De reporting is ook nuttig bij het dagelijks beheer van de teams, bijvoorbeeld om een duidelijk idee te hebben van de werklast van elk lid van uw team, of om de vordering van de toegewezen doelstellingen in real time te meten, zoals het aantal veiligheidsaudits dat elke maand moet worden uitgevoerd. Deze tools helpen managers snel beslissingen te nemen, bijvoorbeeld om een deel van het werk te delegeren of over te dragen en de taken binnen het team te verdelen.